ambulatorium

wykonywanie badania EEG O Ambulatorium

Działalność ambulatoryjna obejmuje konsultacje w zakresie problematyki klinicznej: Poradni Neurologicznej, Poradni Leczenia Bólu, Poradni Padaczki, Poradni Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego, Poradni Leczenia Stwardnienia Rozsianego, Poradni Migrenowej, Poradni Chorób Naczyniowych Mózgu, Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Psychologicznej.

 W celu wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego w systemie poradni neurologicznych zainstalowano aparaturę do cyfrowej rejestracji, analizy i archiwizacji zapisu elektroencefalograficznego (EEG) oraz wzrokowych potencjałów wywołanych (WPW), a także EMG, ENG służące rejestracji i analizie przewodnictwa w mięśniach i w nerwach. Ponadto oferujemy badanie USG oraz porady endokrynologa i dermatologa. Poradnie posiadają zaplecze terapeutyczne w formie fizjoterapii obejmującej kinezyterapię prowadzoną na bazie sali gimnastycznej zaopatrzonej w sprzęt specjalistyczny oraz zabiegi fizykalne prowadzone z użyciem urządzeń do laseroterapii (Terapus) i elektroterapii (Physioter), sonoterapii, krioterapii i światłolecznictwa. Kinezyterapia jest wspomagana masażem leczniczym wykonywanym przez wysoko wykwalifikowanego fizjoterapeutę.

CM „EPIMIGREN” dysponuje zespołem pielęgniarek, lekarzy i fizjoterapeutów działających w systemie długoterminowej opieki (nad pacjentem z zaburzeniami układu nerwowego), co umożliwia rodzinom przewlekle chorych na zabezpieczenie profesjonalnej pielęgnacji chorych.

REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów do pobytu w oddziale rehabilitacji oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jak również rejestracja na badania dodatkowe i do poradni specjalistycznych odbywa się codziennie od godziny 9.00 do 17.00 pod nr:

Tel. stancjonarny: 52 343 60 35

KONTAKT

Centrum Neurorehabilitacji, Oddział Rehabilitacji CM „EPIMIGREN”
86-031 Osielsko, ul. Botaniczna 38
Tel: 52 343 60 35
Faks: 52 343 60 35, Mail: epimigren@epimigren.eu
Z działem ambulatoryjnym i szpitalnym przez recepcję
tel. 52 343 60 35
Osobisty z Dyrektorem CM „EPIMIGREN” w poniedziałki i czwartki po telefonicznym ustaleniu godziny spotkania.